Projekční a inženýrská činnost

 Zajišťujeme komplexní inženýrskou činnost od přípravy zakázky, přes realizaci až po kolaudaci. Provádíme projektování novostaveb i rekonstrukci objektů v součinnosti a návaznosti na orgány státní správy a správce jednotlivých inženýrských sítí.

Kontaktujte nás:

+420 774 727 776
thovt@thovt.com

Zajišťujeme zejména:

 • Zajištění průzkumu pro vypracování dokumentace

 • Projektovou dokumentaci pro územní řízení

 • Projektovou dokumentaci pro stavební řízení

 • Projektovou dokumentaci pro realizaci stavby

 • Dokumentaci skutečného provedení stavby

 • Pasportizaci objektů

 • Zpracování rozpočtu stavby a výkazu výměr

 • Projednání a odsouhlasení dokumentace s dotčenými orgány státní správy

 • Radonový průzkum

 • Hydrogeologický průzkum

 • Požární řešení stavby – požární posouzení

 • Pedologický průzkum a výpočet trvalého odnětí z půdního fondu

 • Průkaz energetické náročnosti staveb

 • Zajištění polohopisných a výškopisných poměrů území pro geodetické zaměření

 • Vyřízení příslušného povolení (stavebního povolení, územního souhlasu apod.)

 • Kolaudaci stavby, včetně zajištění veškeré potřebné dokumentace