Finanční analýzy, predikce

Cílem finanční analýzy je odhalit silné a slabé stránky organizace, zjistit její výkonnost a získané informace pak vyhodnotit tak, aby se finanční analýza stala jedním z nástrojů k řízení organizace.

 

Finanční analýzou klient mimo jiné získá:

 

  • Odborný náhled na finanční zdraví podniku

  • Odborný nástroj pro řízení podniku

  • Posouzení konkurence (ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity apod.)

 

Pro klienta jsme připraveni zpracovat všechny typy finančních analýz. V základním členění dle provedení pak:

 

  • Externí finanční analýzu,která vychází ze zveřejňovaných a jiným způsobem veřejně dostupných finančních, zejména pak účetních informací. (pro potřeby bank, investorů, konkurence, obchodních partnerů apod.)

  • Interní finanční analýzu,která je prováděná zevnitř firmy. Analytikovi jsou k dispozici veškeré účetní i jiné dokumenty, podnikové kalkulace, plány, statistiky apod. (pro potřeby zejména managementu společnosti, jako nástroj pro řízení, popř. pro investory)

 

Zpracování, rozsah a metody finančních analýz vycházejí především z potřeby klienta. Provádíme veškeré fundamentální a technické analýzy za použití elementárních i vyšších metod finančních analýz.