Marketingové studie

Marketingovou studií získáme komplexní zhodnocení informací pro daný projekt (nový výrobek, investiční stavba, vstup na nový trh apod.), které jsou nezbytné pro marketingové rozhodování, plánování a realizační opatření.

 

Objektem Marketingové studie se může stát jakýkoliv marketingový problém, či jakýkoliv projekt.

 

V rámci Marketingové studie Vám komplexně zajistíme informace k Vašemu projektu a to zpravidla v členění:

 

  • Podnikatelské strategie (analýza podniku, výrobků, finanční situace, silné – slabé stránky, stanovení cílů apod.)

  • Analýza tržních příležitostí (konkurenční faktory, analýza a prognóza poptávky apod.)

  • Analýza a výběr cílových trhů (segmentace trhu, výběr cílového trhu)

  • Marketingová strategie (strategie projektu, cenová úroveň, distribuce, realizace apod.)

 

Naší odborní pracovníci Vám dle Vašeho projektu navrhnou podrobnou strukturu marketingové studie, tak aby byl výstup pro rozhodnutí o implementaci Vašeho projektu nejefektivnější.