Mystery consulting

Mystery consulting (analýza úrovně jednání zaměstnanců) je moderní technikou jak mohou představitelé veřejné a státní správy ověřit kvalitu jednání a poskytovaní služeb svými pracovníky na jednotlivých odborech.

 

Technikou Mystery consulting klient získá:

 

  • Monitoring úrovně jednání pracovníků

  • Monitoring úrovně poskytovaných služeb a odbornosti

  • Jedinečný výchozí nástroj pro zvýšení kvality poskytovaných služeb

  • Motivační nástroj zaměstnanců

 

Mystery consulting provádějí odborní pracovníci, speciálně školení pro dané situace, přičemž provádějí fiktivní jednání na různých odborech úřadu veřejné, či státní správy. Při svém posuzování se zaměřují především na vstřícnost, ochotu a odbornost poskytovaných služeb v návaznosti na platnou legislativu. Podrobné nastavení kritérií je vždy řešeno individuálně dle požadavků klienta.

 

Naše odborné výstupy z Mystery consulting budou počátkem vzestupu kvality Vámi poskytovaných služeb klienta.