Ekonomické studie výhodnosti projektů

(feasibility study)

 

Cílem ekonomické studie výhodností projektů je přinést komplexní, detailní a odborný pohled na výhodnost či nevýhodnost připravovaného projektu. Naší specializaci je zejména oblast stavebnictví, kde provádíme „odborné posouzení ekonomické výhodnosti stavebního projektu“.

 

Odborným posouzením klient získá:

 

  • Odborný nezávislý pohled na připravovaný projekt

  • Reálná číselná data výhodnosti / nevýhodnosti projektu

  • Oborný výstup pro rozhodovací procesy (výběrová řízení, rozpočtová sféra apod.)

 

Z hlediska náplně obsahují studie zpravidla složky:

 

  • Analýza trhu a marketingové strategie

  • Analýza předmětu projektu

  • Analýza lidských zdrojů

  • Organizace a řízení

  • Finanční analýza a řízení

  • Analýza rizik

  • Doporučení

 

Obsah a jednotlivé formy studií jsou přizpůsobeny vždy konkrétnímu projektu a především v intencích potřeb zadavatele.