Průzkumy a analýzy

Průzkumy veřejného mínění zajišťují státní správě zpětnou vazbu aktuálního myšlení, reakcí a postojů obyvatelstva k určitému tématu či současnému dění v zájmových oblastech.

 

Průzkumem klient získává:

 

 • Podrobná a analyzovaná data předmětu průzkumu

 • Kvalitní výstupy pro rozhodovací procesy

 • Možnost porozumění přáním a potřebám obyvatelstva

 • Pozitivní pohled obyvatelstva na zájem statní správy klienta o veřejnost

 

Zájmové oblasti průzkumu:

 

 • Vztah ke státní správě (magistrátu, obci, apod.)

 • Politika

 • Rozvoj regionu, městské části

 • Bydlení, bytová politika

 • Doprava a dopravní infrastruktura

 • Školství a vzdělávaní

 • Kriminalita, bezpečnost, Policie

 • Sociální a zdravotní oblasti

 • Volný čas, sport, kultura

 • Cestování a turistika

 

Naše zkušeností vytvářejí širokou variabilitu k nalezení odpovědí, na aktuální otázky klienta.

 

Analýza dat ať už statistických, či provedeného průzkumu odráží reálný odborný obraz aktuálního stavu určité zájmové oblasti.

 

Analýzou klient získává::

 

 • Systematický rozbor

 • Detailní poznání podrobností

 • Kritický pohled

 • Klíč k pochopení věci

 • Kvalitní a jedinečný výstup pro rozhodovací procesy

 

Odborně zvolená metodika analýzy je zárukou detailního pohledu a orientace na zájmovou oblast klienta.