Odevzdali jsme projekt pro stavební povolení na Modernizaci městského parku

Tento týden jsme městskému úřadu v Moravských Budějovicích předali projektovou dokumentaci pro stavební povolení s názvem "Modernizace městského parku". Realizace projektové dokumentace procházela obsáhlým vývojem od září roku 2018 a na jejím provádění se například podíleli i občané města, kteří při veřejném projednání měli možnost připomínkovat pracovní návrhy. Nakonec byla projektová dokumnetace prováděna dle architektonické studie, kterou zpracoval Ing. arch. Zdeněk Svoboda. Pevně věříme, že se městu podaří park stavebně zrealizovat v blízké budoucnosti a následně pak bude sloužit občanům tohoto krásného města jako místo, kde budou rádi trávit svůj čas.