Moravské Budějovice - Modernizace městského parku a areálu letního kina

Zvítězili jsme ve významné zakázce – Modernizace městského parku a areálu letního kina v Moravských Budějovicích.

Městský park o rozloze 1,6 ha se nachází v městské památkové zóně a přímo navazuje na centrum tohoto krásného historického města. Naším cílem bude navrhnout rozšíření možnosti aktivit občanům různých věkových kategorií – například, posilovací stroje pro seniory, lezeckou stěnu, workoutové hřiště, dětské hřiště, piknikové zóny apod. Součásti modernizace parku pak bude rovněž navržení modernizace letního kina, doplnění cestní sítě, přechodu přes řeku mezi velkým a malým parkem, cyklistické stezky, případně další objekty, které v průběhu návrhu a realizace vyvstanou. Jelikož se vše bude „odehrávat“ na území stávajícího městského parku, bude nezbytností vše citlivě přizpůsobit stávajícím dřevinám, které budou odborně posouzeny, popřípadě doplněny.  

Jsme si vědomi velké zodpovědnosti i projevené důvěry investora a vynasnažíme se udělat maximum pro to, abychom byli nápomocni zkvalitnění veřejného prostoru tohoto velice příjemného a krásného města.