Modernizace kempu Lučina - vydané stavební povolení

V dubnu 2018 nabylo právní moci stavební povolení pro modernizaci Kempu Lučina – část R – rekreační. V rámci této realizační akce obce Lučina na Frýdecko-Místecku dojde ke kompletní přestavbě v minulosti vyhlášeného areálu u Žermanické přehrady. Stávající kemp již dosloužil před mnoha léty, a přestože byl nadále využíván, se současnými standarty neměl již nic společného. Kempování se v ČR vrací do módy a ročně kempy v celé republice dle údajů statistického úřadu navštíví více než 1,1 mil návštěvníků, kteří však již dnes jsou movitější a vyžadují patřičnou úroveň. Obec Lučina se vydala ve směru stávajícího trendu a vrací se se ke svým „kořenům“ – rekreační obce. Její lokace mezi třemi většími městy, v podhůří Beskyd, u přehrady, která nabízí pro návštěvníky „úžasná panoramata“ přímo vybízí k budování zázemí pro relaxaci. Výstavba nového kempu, v návaznosti na další plánované investice obce – cyklostezka kolem přehrady, multifunkční sportovní objekt apod. bude jistě správným impulsem pro další směřování obce.                                         

          

 

Zpracování projektové dokumentace vycházelo ze studie zpracované Ing. arch. Tomášem Adámkem. Projekt řeší výstavbu nové budovy recepce s provozním a hygienickým zařízením, výstavbu 20 plně vybavených nových chatek, nové inženýrské sítě, zpevněné plochy, parkoviště, ale i například vybavená přípojná místa pro obytné vozy.

Projekční práce včetně inženýrské činnosti byly pro naši společnost výzvou, a to nejen z důvodů obsáhlosti projektu ale především jeho složitosti. V areálů se nacházelo spoustu dědictví minulé doby prováděných v tzv. „akcích Z“, které sice fyzicky existovaly, ale oficiálně jako by nebyly. Zejména v rámci inž. sítí bylo velice složité se zorientovat, zoficiálnit a následně vše zapracovat do nového projektu. Obsáhlost a vzájemná provázanost jednotlivých objektových celků při řízeních s dotčenými orgány se pak bohužel promítla do časového hlediska zpracování projektu. Celková délka vyřízení všech stupňů projektové dokumentace a inženýrské činnosti až po vydání stavebního povolení byla 24. měsíců a bylo jednáno s 22 účastníky řízení a dotčených orgánů.                                          

V současné době je tedy vše připraveno pro realizaci a dle informací investora se vše již připravuje pro zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby s počátkem realizace výstavby v létě tohoto roku 2018. Je reálné, že příští rok nový kemp Lučina u Žermanické přehrady na Frýdecko-Místecku přivítá své první návštěvníky.