Začínáme zpracovávat projektovou dokumentaci "Areálu volného času v Havířově - 1. etapa"

Statutárním městem Havířov nám byla na základě úspěchu ve výběrovém řízení svěřena realizace projektové dokumentace a inženýrské činnosti směřující ke stavebnímu povolení Areálu volného času v Havířově – 1. etapa. Areál volného času by měl ve městě vytvořit funkční celek s atraktivním vybavením, který umožní vzájemné propojení různých aktivit. Pro areál bylo vybráno území na severozápadním okraji města na pravém břehu řeky Lučiny v blízkosti areálu současného koupaliště. Uděláme vše proto aby investor a hlavně budoucí uživatelé byli v maximální míře spokojeni.

vizualizace návrhu areálu volného času - zdroj web magistrátu města Havířov